IMIT TMEL

Lepidlo na obklady

Speciálně vyvinuté vysoce kvalitní lepidlo s vlastnostmi výhodnými pro lepení obkladů IMIT.

IMIT Tmel

  • je součástí IMIT Systému
  • vysoká přilnavost
  • pro vnitřní a vnější použití
  • delší doba zpracovatelnosti

Vlastnosti a použití:

IMIT®Tmel se používá k lepení obkladů. IMIT®Tmel snižuje u podkladových ploch napětí a vyrovnává optimálně teplotní výkyvy. Zlepšuje přilnavost na savých a nesavých podkladech a zvyšuje jistotu při zpracování.

Příprava podkladové plochy:

Podkladová plocha musí být savá, čistá, zbavená mastnoty, bez námrazy, pevná, bez nátěrů, separačních prostředků, zbavená prachu a volných částic. Díly z betonu a betonové prefabrikáty by měly být vyzrálé nejméně 28 dní. Omítky mají být suché a mají mít drsný povrch. Silně savé podklady se před lepením natírají přípravkem IMIT®Pen. Starší omítky doporučujeme omést, okartáčovat nebo omýt proudem vody, abychom odstranily prachové a zvětralé částice. Velmi hladké izolační fasádní desky je třeba na povrchu zdrsnit.

Postup při zpracování:

IMIT®Tmel se rozmíchá do čisté studené vody. Na rozmíchání jednoho pytle 25 kg je zapotřebí asi 6,5 l vody. Míchá se tak dlouho, až vznikne homogenní hmota s pastovitou konzistencí. Po 5 minutách se hmota ještě jednou krátce promíchá. IMIT®Tmel je nutné zpracovat tak rychle, než dojde k tuhnutí (cca 2 hodiny). Materiál, který začíná tuhnout, nesmí být znovu promíchán a dále pak zpracováván, protože by nemohla být dosažena konečná pevnost. Nejdříve se na plochu nanese hladkou stranou zubové stěrky tenká kontaktní vrstva. Potom se zubovou stěrkou nanese vrstva lepidla. Lepidlo se nanese na plochu, kterou stačíme obložit do 15 minut. Přezkoušení doby, která je ještě vhodná k lepení, se děje bříškem prstu. Obklad do lepidla vtláčíme mírně posuvným pohybem a vyrovnáme obklady. Nikdy k lepení obkladů IMIT nepoužíváme kladívko.

Technické hodnoty IMIT®Tmel:

Materiálová základna: cementová směs s minerálním plnivem a přísadami
Hustota: asi 1,4 kg/l
Hodnota pH: 11
Doba zrání: 5 minut
Teplotní odolnost: od -20°C do +80°C
Doba na uložení obkladu: cca 15 minut
Doba na zpracování: 2 - 3 hod.
Největší tloušťka vrstvy: 5 mm
Schopnost vyspárování: za 24 hodin
Schopnost plného zatížení: za 7 dnů
Míchací poměr: 25 kg IMIT® Tmel : 6,5 l vody
Teplota při zpracování: od +5°C do +30°C
Čistící prostředky: v čerstvém stavu voda
Odolnost proti dešti: za 12 hodin

Upozornění:

Všechny uvedené časy se vztahují na teplotu 23°C a relativní vlhkost vzduchu 50%. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduch průběh schnutí urychlují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu schnutí prodlužují. Tento výrobek obsahuje cement. U osob s citlivou pokožkou doporučujeme používat ochranné gumové rukavice. Při styku s oční sliznicí vypláchněte důkladně vodou a vyhledejte očního lékaře.

Spotřeba:

doporučená spotřeba 4-5kg

Balení:

25 kg vícevrstvý papírový pytel

Skladování:

V chladnu a suchu. Skladovatelnost v uzavřených originálních obalech.