Postup lepení

Videoukázky

Technika lepení

Pro snadnější práci s produkty IMIT jsme pro Vás připravili názornou videoukázku technického postupu lepení obkladů IMIT i s využitím stavební chemie IMIT.

Zateplování a lepení obkladů

Prohlédněte si postup zateplování fasád s využitím produktů IMIT.


Obrázkový postup

Technika lepení obkladů

Příprava podkladu1. Příprava podkladu

Podkladovou plochu je nutné mít naprosto suchou, nedrolivou. Plochu je nutné napenetrovat speciálním penetračním nátěrem /štětec, váleček/, který zabezpečí výše uvedené vlastnosti a navíc zajistí nesavost podkladu tak, aby lepidlo po nanesení rychle nezprahlo. Nejdříve po 1 hodině můžeme začít s přípravou k nanesení lepidla.

 
 
 
 

 

 

Nanesení lepidla2. Nanesení lepidlaLepení páskových obkladůLepení lepidlem IMIT®Tmel

a) Lepící tmel rozmícháme dle návodu na obalu lepidla. Rozmícháme jen takové množství, které jsme schopni zpracovat dříve, než zavadne.

b) Lepidlo nanášíme ozubenou stěrkou o velikosti zubů 8-10 mm. Pozor na nanesení příliš velké plochy, lepidlo může vyschnout nebo udělat „kůži“.

c) Dle nejnovějších poznatků o lepení obkladů Keraton® doporučujeme podmáznout lepidlem i samotný obklad. Zcela dostatečné je podmáznutí stěrkou či špachtlí po lepené části obkladů.

 
 

Lepení páskových obkladů3. Lepení páskových obkladů

a/ Před samotným obkládáním si otevřeme vždy více kartonů s obklady a jednotlivé obklady bereme vždy postupně po dvou z každého z nich.

b/ Obkladové pásky otřeme o sebe rubovou stranou a tím otevřeme zadní stranu obkladu pro lepší přilnavost.

c/ Lepení samotného obkladu provádíme velmi citlivě a na obklad netlačíme, ani netlučeme gumovou paličkou, obklad rovnoměrným tlakem s pohybem do stran v lepidle usadíme.

d/ Při použití rohových obkladů začínáme vždy od lepení rohových prvků.

e/ Obklady Keraton® můžeme lepit se spárou, tomuto lepení odpovídá i balení 1m2 v kartonu /spára 8 – 12 mm/, nebo beze spáry - 0,9 m2.

 

Lepení vícerozměrových obkladů4. Lepení vícerozměrových obkladů /Hakl, Pískovec/

a/ Před samotným obkládáním si otevřeme vždy více kartonů s obklady a jednotlivé obklady bereme vždy postupně po dvou z každého z nich.

b/ Obklad Hakl lepíme na sraz, a proto není nutné spárování. Při kladení obkladů je nutno dbát na přesné osazování obkladů těsně k sobě. Zásadním pravidlem pro skladbu jednotlivých rozměrů je přerušení vznikající spáry po nejvíce 60 cm nepřevázaného spoje - spáry. Je vhodné před samotným obkládáním vytvořit si určitou rozvahu použití jednotlivých rozměrů. Všechny rozměry jsou nabaleny v kartonové krabici = 1 m2.

c/ Obklad Pískovec se lepí se spárou o šíři 10 mm a větší. Samotné lepení provádíme stejně jako u standardního obkladu HAKL.

 
 

5. Průřez – řezání obkladů

Všechny obklady Keraton® je možno zkracovat – řezat. Nejlepším způsobem je řezání na stolní rozbrušovací pile s použitím diamantového nebo černého kotouče na beton, kámen. Ruční rozbušky tzv. flexky lze rovněž použít na řezání nevelkého množství obklad. Zákaz řezání pod vodou !!!

 

Spárování spárovací hmotou IMIT Spára®6. Spárování spárovací hmotou IMIT Spára®

Spárovací hmota se rozmíchá dle návodu na obalu, ředí se jen minimálně vodou a jakoby „zavlhlý písek“ se zatlačuje spárovací špachtličkou do spár a uhlazuje se. Suchá forma spárovačky je nutná vzhledem k tomu, že takto ušpiněný obklad po zaschnutí lze lehce očistit rýžovým kartáčem.

 

7. Impregnace - IMIT®Impreg

Obklady doporučujeme nastříkat, natřít hydrofobizačním prostředkem. Tímto se obklad kapilárně uzavře a prodlouží se jeho životnost. Hydrofobizační prostředek nemění barvu obkladů.

 

8. Upozornění

a/ Všechna doporučení a postupy jsou z našich nejlepších praktických zkušeností. U staveb se specifickými požadavky doporučujeme konzultovat způsob použití s odborníky.

b/ POZOR na déšť při aplikaci obkladu nebo těsně po dokončení. Při lepení se spárou může dojít prudkým deštěm k vymývání čerstvého lepidla a tím k zašpinění obkladů. Proto doporučujeme po skončení prací obklady přikrývat igelitovou nebo jinou plachtou.

c/ POZOR na venkovní teploty při lepení, které jsou vždy specifikovány výrobci jednotlivých tmelů. Pozor na minimální, ale i maximální venkovní teploty.

d/ POZOR na kontakt obkladů s vodou /omývání, čištění aj./, kdy ihned po nalepení může dojít k výskytu tzv. sekundárních výkvětů. Obklad je schopen odolávat povětrnostním vlivům až po řádném vytvrdnutí lepidla, spárovací hmoty a závěrečné impregnaci.

e/ POZOR na transport obkladů.

f/ Jedná se o ruční výrobu obkladů, kdy může dojít k rozdílným odstínům barev. Nutno promíchávat při lepení.

Obklady je možno lepit po 28 dnech od data výroby
Datum výroby je uveden na obale.