IMIT IMPREG

Impregnace

speciálně vyvinutá impregnace na obklady IMIT

IMIT Impreg

  • je součástí IMIT Systému
  • odpuzuje vodu
  • snižuje špinivost a usazování prašných částic
  • zvyšuje odolnost proti kyselým dešťům
  • zamezuje tvorbě mechů a tvorbě výkvětů
  • pro vnitřní a vnější použití
  • bez zápachu
  • dovoluje obklad omývat vodou

Vlastnosti a použití:

IMIT®Impreg je kapalný impregnační prostředek na bázi silikonu odpuzující vodu, omezující nasákavost obkladů, zamezující výkvětům a mechovatění. Zabraňuje stárnutí povrchů a umožňuje snadnější údržbu povrchu. Jedná se o nažloutlou kapalinu alkalické reakce, která nezapáchá, nezpůsobuje změnu barevnosti obkladu a zachovává původní přírodní stav obkladu. Je vhodný pro použití v interiérech. IMIT®Impreg se používá jako konečná povrchová úprava obkladů IMIT®.

Postup při ošetřování obkladů:

Ošetřovaný obklad musí být řádně vyschnutý, zbavený všech nečistot, případných přetoků ze spárovací hmoty IMIT®Spára a lepidla IMIT®Tmel. Před aplikací doporučujeme obklady očistit silonovým kartáčem. Aplikujeme po 2 dnech. IMIT®Impreg se nanáší neředěný, štětcem, válečkem nebo postřikovačem. Nejlepšího efektu dosáhneme nátěrem štětcem. Po 4-7letech doporučujeme nátěr obnovit. IMIT®Impreg nelze zpracovávat za teplot nižších + 5°C.

Technické hodnoty IMIT®Impreg:

Materiálová základna: silikonová disperse
Barva: nažloutlá
Hustota: asi 1 kg/l
Tepelná odolnost: od -20°C do +80°C
Teplota při zpracování: od +5°C do +30°C
Přestávka mezi nátěry: doporučujeme cca 24 hod.

Upozornění:

Všechny uvedené časy se vztahují na teplotu 23°C a relativní vlhkost vzduchu 50%. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu průběh schnutí urychlují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu schnutí prodlužují.

Bezpečnost při práci:

Jedná se o kapalinu alkalické reakce. Při manipulaci je nutné používat ochranné brýle nebo štít, zástěru a rukavice. Výrobek není toxický, avšak jako chemikálie je potřebné považovat jej za látku zdraví škodlivou. Proto je třeba při práci s ním respektovat základní hygienické požadavky.

Spotřeba:

Cca 250 ml/m2 na 1 nátěr.

Balení:

Plastový obal 3, 5, 10 l.

Skladování:

V chladnu, chránit před mrazem. Skladovat v uzavřených originálních obalech.