IMIT SPÁRA

Spárovací hmota

Speciálně vyvinutá suchá spárovací hmota s vlastnostmi výhodnými pro spárování obkladů IMIT.

  • je součástí IMIT Systému
  • suchá zrnitá směs
  • obsahuje voduodpudivé přísady
  • snižuje riziko ušpinění obkladu při potřísnění
  • pro vnitřní a vnější použití

Vlastnosti a použití:

Uzavírá spáry obkladů a tím zamezuje vnikání vody za obkladové pásky a současně odpuzuje vodu. Obklad ve velkých plochách se stává kompaktnějším. Při potřísnění obkladu obklad nešpiní.

Zpracování a postup spárování:

Míchadlem se zpracuje prášek se záměsovou vodou a to v poměru cca na 25 kg prášku asi 3,5 l vody a vytvoří se zavlhlá směs. Směs musí být zavlhlá (při sevření v ruce je směs volná a nelepí), aby nedocházelo ke znečišťování vlastního obkladu. Spárovací hmota IMIT®Spára se pomocí spárovací špachtličky vytlačuje z plechového podstavce do spár. Šíře spárovací špachtličky by měla být asi o 2 milimetry menší než je samotná spára. Po zatlačení se špachtličkou spára vyhladí do kompaktní vrstvy.

Důležité upozornění:

Spárování spárovací hmotou IMIT®Spára se provádí nejlépe po aplikaci obkladu, po zaschnutí lepidla IMIT®Tmel, kdy dochází ke spojení lepidla a spárovací hmoty. Během schnutí se vyspárované plochy musí chránit před vysokými teplotami (umělé vytápění, sluneční záření), mrazem a přímým působením vody. Silně nasákavé zdivo, omítku je nutné, zejména ze velmi teplého počasí předem vlhčit. Spárovací hmotu IMIT®Spára nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu nižších než + 5°C a současně vyšších teplotách jak + 30°C. Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové spárovací hmotě je nepřístupné.

Technické hodnoty IMIT®Spára

Materiálová základna: na bázi cementu
Zrnitost: 0 - 3 mm
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech: min. 2,2 MPa
Pevnost v tlaku po 28 dnech: min. 10,0 MPa
Objemová hmotnost v suchém stavu: min. 1,5 kg/dm3
Vydatnost čerstvé spárovačky: 3 - 4 kg/ m2
Přídržnost spárovačky k podkladu: min. 0,3 MPa
Teplota zpracování: od +5°C do +30°C
Čistící prostředky: v čerstvém stavu voda

Upozornění:

Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních podmínkách. V případě potřeby žádejte naší technickou a poradenskou službu. Spárovací směs IMIT®Spára dráždí oči a kůži. Při práci používejte ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby i ochranné brýle a roušku. Při zasažení očí vymývejte po dobu 10 - 15 minut vodou, při potřísnění kůže, omyjte kůži vodou a mýdlem. V případě zdravotních potíží vyhledejte lékaře.

Spotřeba:

Cca 3 - 4 kg/m2

Balení:

Papírový vrstvený pytel o hmotnosti 25 kg.

Skladování:

V chladnu a suchu. Skladovat v uzavřených originálních obalech.